Khang Paed 2002 ขังแปด 2002

Khang Paed 2002 ขังแปด 2002

Related Movie : King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free online/

Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie free

เรื่องย่อ: ขังแปด Butterfly in Grey (2002) เราทุกคนต้องผ่านวงจรชีวิตที่เหมือนกันคือการเกิดเติบโตขึ้นและเป็นผู้นำวิถีชีวิตที่เลือกจนถึงวันสุดท้ายของเวลาบนโลกนี้ เราทุกคนถูกผูกมัดและถูกคุมขังในบางวิธีแตกต่างกันไปตามสาเหตุและปัจจัยเท่านั้น เป็นการยากที่จะหาคำยืนยันที่ไม่อาจประเมินได้ว่าชีวิตแบบไหนดีกว่ากันในโลกแห่งอิสรภาพที่เรียกว่าและด้านหลังกำแพงคุก คนใดคนหนึ่งในสองคนนั้นดีกว่าหรือแย่กว่าหรือว่าพวกเขาเหมือนกัน คำตอบนั้นยังคงอยู่ในรูปแบบของการคุมขังในโลกมืดของเรือนจำที่นักโทษหญิงที่เป็นอันตรายทำให้สังคมที่น่าขยะแขยงที่ไม่มีใครอยากเข้าไป Daosawai ถูกส่งตัวเข้าคุก “Khang Paed” กลายเป็นอาณาจักรที่นำแสงแดดใหม่มาสู่ชีวิตของเธอ

เนื้อเรื่องย่อ
ขังแปด เป็นเรื่องราวของหญิงสาว ที่มีพื้นเพแตกต่างกันไป อันประกอบด้วย ดาวไสว (สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสิร์ฐ), พักตร์, เพ็ญ, จอย, ก้อย, หวี และ เทวีรัตน์ คือกลุ่มนักโทษหญิงเด็ดขาดใน “แดน 8” ทั้งหมดมาจากภูมิหลังที่แตกต่าง ทั้งครอบครัว สภาพแวดล้อม และพื้นฐานทางจิตใจ แต่ทั้งหมดคือ “นญ.” หรือ นักโทษหญิง ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษขั้นเด็ดขาด

มาลี (ภัทรวรินทร์ ทิมกุล), อรุณวรรณ (กนกพร โลศิริ), เอียด (พิชญ์นาฎ สาขากร) คือ กลุ่มโสเภณีอิสระ ที่แทบจะไม่แตกต่าง ไปจากกลุ่มนักโทษเด็ดขาดเช่น ดาวไสว พักตร์ เพ็ญ และคนอื่นๆ

ภายใต้อิสระเสรีภาพของ มาลี อรุณวรรณ และเอียด พวกเธอก็คือหญิงสาวที่ถูกพันธนาการกักขัง ด้วยพันธะ และเงื่อนไขของชีวิต ที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพ ความคิด และภูมิหลังของแต่ละคน

แต่หญิงสาวสองกลุ่ม แทบจะไม่แตกต่างในความคิดและพฤติกรรม ที่เชื่อมั่นว่า พวกเธอมีศักดิ์และศรี เทียบเท่ากับผู้ชายในสังคมไทย เธอไม่เคยป่าวประกาศ แต่เธอกระทำให้โลกได้เห็นและรับรู้ ดาวไสว ไพจิตร ถูกชะตากรรมกำหนด ให้เส้นทางชีวิตของเธอ ต้องผ่านโลกของหญิงสาวทั้งสองกลุ่ม ในฐานะเพื่อนสมาชิกของสังคม นักโทษหญิงและโสเภณีอิสระ ในฐานะผู้สังเกตการณ์

แน่นอน – เวลาที่เนิ่นนานในคุก ย่อมก่อให้เกิดเรื่องราวมากมาย สำหรับชีวิตที่อยู่ภายในกำแพงสูง รั้วลวดหนาม และกฎเหล็ก ทุกคนต่างถูก “ขัง” ทั้งความขัดแย้ง ความรุนแรง กามารมณ์ ความฝันถึงอิสระภาพ

โลกหลังกำแพงคุกและโลกนอกกำแพงคุก ได้ถูกร้อยรัดให้เป็นโลกใบเดียว โลกใบที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ล้วนกักขังด้วย “พันธนาการแห่งชีวิต”ที่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่กำแพงสูง ลวดหนาม ลูกกรงเหล็ก ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ไปจนกระทั่ง “ใจ” ผ่านสายตา ความทรงจำ และบันทึกของ ดาวไสว ไพจิตร อดีตนักโทษหญิงเด็ดขาด ซึ่งได้รับอิสระภาพ สู่ “คุก”ใหม่แห่งชีวิต ที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้ เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด เปรียบเสมือนเธอก้าวออกจาก “คุก” หนึ่ง เพื่อที่จะไปรับโทษทัณฑ์ในอีกคุกหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง…

โลกภายนอกกำแพงคุก อาจจะดูมีอิสระ มีเสรีภาพ แต่ใครเล่าจะพิสูจน์ หรือยืนยันได้ว่า มันปลอดภัย อบอุ่นกว่าโลกหลังกำแพงคุก

บางครั้ง ในโลกที่เต็มไปด้วยอิสรภาพ ความรู้สึกภายในอาจไม่ต่างกับการถูกจองจำ เฉกเช่นชะตากรรมของหญิงสาวสองกลุ่ม ที่ผูกพันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน ด้วยสายใยแห่งความเป็นเพื่อน ความรัก ความเอื้ออาทร แม้ว่าพวกเธอจะมีพื้นฐานของชีวิตที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอมีเหมือนกัน ก็คือชะตากรรมที่ถูกกำหนดโดยเพศชาย

Overview
Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie free online : Firstly, Dao was life sentenced from the guilty of murder at first degree which changed her world upside down, once young bright graduate with prosperous future with her boyfriend turned to be a convict in Area 8. Although the tough living among brutal seniority system and bad fellow inmates who keep taking advantages over her, she found the sincere friendships among convicts, the true companionships from friends who live outside.

Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie free online

Storyline
Each and all of us have to undergo the same life cycle: being born, growing up, and leading the chosen course of life until the end of our time on this world. We are all bound and imprisoned in some ways, only varied by causes and factors. It’s difficult to find an inarguable confirmation which kind of lifes is better between that in the so-called world of freedom and that behind the prison walls. Is any of the two are better or worse, or whether they are the same.

The answer remains on which kind of confinement is one in. In the dark world of a prison, where dangerous female convicts make a disgusting society that no one wants to be in, Daosawai is sent for a jail term. “Khang Paed” becomes the realm that brings a new sunshine to her life.

Butterfly in Grey (Khang paed) is a 2002 Thai drama film.

BUTTERFLY IN GREY is an interesting film… despite some sex and violence it’s clearly not an exploitation film – it’s really the tale of a woman who leads an interesting and independent live. The film begins with her funeral, where her son (whose existence proves there must have been some sex in her life, though we never know who it’s with) admits to her friends that he really doesn’t know much about his mother. As luck would have it, she’d written an autobiographical novel though, so he reads it.

The rest of the film picks out details from her life, presumably as her son reads about them. He seems to be a bit of a page-flipper, as the story is told non-linearly, though there’s just a couple of chronological leaps to throw the narrative out of order – a device that weakens the film more than it adds interest, unfortunately. It does mean that the film is sure to withstand (and benefit from) a second viewing, though.

As well as the main character Dow, author of the book that gives the film its name, we get to learn about several of the women that play an important role in her life. Some of these she meets in prison, some she meets at the brothel where she moves after her release (and where she writes her book). The women have different reasons for being where they are, and none of them are portrayed as victims though the iniquities of men have played a role in several of their lives. All of them are strong, intelligent and above all independent women.

The story spans quite a few years, but sampled sparsely. In some parts, Dow is more of a background character, chronicling the lives of those around her. The film is directed confidently without being flashy or overbearing. Cinematography is good, but again does not take front stage. The focus is on the characters and the acting, which is uniformly excellent. In particular two of the characters seem to be channeling Shu Qi at her most bubbly and Anita Mui at her most mature. I don’t recognise any of the cast, but I’d definitely like to see them again.

BUTTERFLY IN GREY is not an earth-moving or ground-breaking film, but it’s a well made drama with a number of different facets that make it interesting. The leaps in time are a little disconcerting, making a first viewing less impressive than it ought to be I had to scan through the disc again afterwards to piece it all together and get a full appreciation of it. I do recommend giving it a chance.

Khang Paed 2002 ขังแปด 2002

Profile
Original title: Khang Paed 2002, imprisoned for eight 2002
English Title: Butterfly in Grey 2002
Thai Title: ขังแปด 2002
Other title: Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie, Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie free, Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie free online , Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 full movie free watch download online

Also Known as : Khang Paed 2002 ขังแปด 2002 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search:

Directed by Sananjit Bangsapan

Production year 2002

Genre:  Drama, Melodrama, Romance,
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 103 min
Release Date in Thailand: 11 March 2002
View: 100
ContentRating in Thailand: MA
Publish Date: 2019-09-27
Image Width: 448
Image Height: 239
Video Quality: HD
Video Width: 1280
Video Height: 720
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/-y5d3sp2qy6q8rw
embedUrl: https://www.fembed.com/v/-y5d3sp2qy6q8rw
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

Srungsuda Lawanprasert … Dao-sawai
Kanokwan Losiri … Arunwan
Pitchanart Sakakorn … Iad
Patharawarin Timkul … Malee
Songsit Roongnophakuns
Dilok Thongwattana

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD
loading...

The Best Movie Ever

loading...
Info
Cast
Background
Comments 0