King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007

King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007

Related Movie : King Naresuan 1 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑ องค์ประกันหงสา 2007 full movie free online/

King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีของพม่า ได้กรีฑาทัพมาตีกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร โดยเดินทัพผ่านทางด่านแม่ละเมา แขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของอาณาจักรสยาม อันได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย และสวรรคโลก จนรุกมาถึงเมืองพระพิษณุโลกสองแคว อันเป็นราชธานีฝ่ายเหนือ ในครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา เจ้าผู้ครองเมืองพิษณุโลก ตัดสินพระทัยอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ด้วยทรงน้อยพระทัยที่อโยธยาไม่ส่งทัพมาสนับสนุนและก็เพื่อยุติการสู้รบและการสูญเสีย จึงทรงยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา โดยต้องทรงยอมถวายพระองค์ดำหรือพระนเรศวร พระราชโอรสองค์โตต่อพระเจ้าหงสาวดีเพื่อเป็นองค์ประกัน ในเวลานั้นพระนเรศร มีพระชนมายุเพียง 9 ชันษา

เรื่องย่อ

หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) สิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) ได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อ และได้สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็นรัชทายาทครองตำแหน่งมหาอุปราชาแห่งราช อาณาจักรหงสาวดี เมื่อแผ่นดินหงสามีอันต้องผลัดมือมาอยู่ในปกครองของพระเจ้านันทบุเรง สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยาและหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอน ด้วยพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ใหม่มิได้วางพระทัยในสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระนเรศวร (พ.ต.วันชนะ สวัสดี) เองก็หาได้เคารพยำเกรงในบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพม่ารามัญเช่นกาลก่อนมิ เพียงเท่านั้น สมเด็จพระนเรศวรยังได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏครั่นคร้าม ดังคราวนำกำลังทำยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุและศึกเมืองคังเป็นอาทิ พระเจ้านันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อพระ ราชวงศ์แลแผ่นดินหงสา จึงหาเหตุวางกลศึกหมายจะปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรเสียที่เมืองแครงแต่พระ มหาเถรคันฉ่องพระราชครูลอบนำแผนประทุษร้ายนั้นมาแจ้งให้ศิษย์รักได้รู้ความ สมเด็จพระนเรศวรจึงถือเป็นเหตุประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้ามแม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร

Storyline
King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free online : Firstly, Prince Naresuan is now the crown prince of Ayutthaya and the king of Burma is dead. While the new Burmese king is waging war, the crown prince plots to assassinate Naresuan. Hearing this, the prince decides to evacuate Thais out of the Burmese capital and declare that Siam will no longer bow to Burma. The war for the kingdom’s independence begins.

King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free online

Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.
Part II depicts Naresuan as a young adult prince, already a formidable military strategist, as he leads his army on exploits against breakaway kingdoms for King Bayinnaung’s successor, King Nonthabureng, and eventually breaks away to declare sovereignty for Siam.

The Legend of King Naresuan (Thai: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช; RTGS: Tamnan Somdet Phra Naresuan Maha Rat) is a Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.

The films are directed by Chatrichalerm Yukol and are a followup to his 2003 film, The Legend of Suriyothai. The films were released in the U.S. under the titles Kingdom of War.

The Legend of King Naresuan The Great, Part I, Hongsawadee’s Hostage, was released on January 18, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part II, Reclaiming Sovereignty, was released on February 15, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part III, Naval Battle, was released on March 31, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part IV, The Nanda Bayin War, was released on August 11, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part V, Elephant Battle, was released on May 29, 2014.
The Legend of King Naresuan The Great, Part VI, The end of Hong Sa, was released on April 9, 2015.

Part I deals with Naresuan’s boyhood, when he was taken hostage by Burmese King, Bayinnaung to keep the vassal Ayutthaya Kingdom subservient. During this time, he was a novice Buddhist monk under the tutelage of a wise father-figure monk (Sorapong Chatree). Part II depicts Naresuan as a young adult prince, already a formidable military strategist, as he leads his army on exploits against breakaway kingdoms for King Bayinnaung’s successor, King Nonthabureng, and eventually breaks away to declare sovereignty for Siam. Part III was to depict Naresuan’s military and leadership skills and the expansion of the Siamese kingdom.

In production for more than three years, the project has an estimated budget of 700 million baht, making it the most expensive Thai film made.

As King of Fire, part II was selected as Thailand’s submission to the 80th Academy Awards for Best Foreign Language Film.

King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007

Plot
Part II: Reclaiming Sovereignty
Bayinnaung dies in the beginning of the film from natural causes. Thammaracha, the governor-king of Ayutthaya, believes it is important that he go and pay respect to the dead king out of fear that the new Burmese king Nanda would deem it as an insult and attack Ayutthaya. Prince Naresuan, however, having been raised in Pegu (the kingdom of Hanthawadi) and who regards Bayinnaung as a second father, convinces Thammaracha to let him go in his place.

Upon arriving in Hanthawadi (Hongsawadi in Thai), Naresuan’s childhood teacher, a Buddhist monk named Khan Chong, informs him about the dangers that king Nanda and many factions in Burma are plotting his assassination. At king Bayinnaung’s funeral, all representatives from vassal kingdoms are present besides for one, the Krang kingdom. King Nanda sees it as disrespect and seizes the opportunity to wage war and siege the mountain top city.

Naresuan’s Ayutthaya army is successful in taking the mountain top city and proves itself superior to the rival Burmese armies, namely of the Lord of Pyay and of Mingyi Swa (the eldest son of Nandabayin). Burmese rivals felt even more threatened by the strength and wits of Naresuan’s army. During the battle, Naresuan’s friend, Bunthing, now a highly skilled general under Naresuan, falls for the princess of Krang, who becomes his companion.

A plot is uncovered by Naresuan’s childhood friends, two Mon rulers, that the Burmese are in fact planning the assassination of Naresuan. Upon finding out, Naresuan executes the plotters and ceremoniously declares Ayutthaya free and sovereign from Hanthawadi. King Nanda and his Burmese are furious and begin a military campaign to capture and kill king Naresuan before his forces and liberated Siamese subjects can reach the Sittaung River.

King Naresuan uses the strategy of a fighting retreat. His forces built a wooden bridge across the river and engage the pursuing Burmese army as they follow. Several battles took place during the crossing. However, as the Burmese forces catch up, the Siamese citizens and forces have already crossed to the other bank.

The Burmese, determined to defeat the Siamese, try to pursue Naresuan’s forces by crossing the river. The king is then approached by his revered Buddhist teacher, Mon monk Khanchong. Here, he is given a special musket, which is capable of firing across the river. According to history, the movie portrays king Naresuan firing the musket across the Sittaung River, and with one strike, killing the general of the Burmese army. With the general dead, Burmese forces retreated back to Hanthawadi. King Naresuan and his now independent Siamese forces head back to Ayutthaya and the king declares ; “It’s not over yet, there is more work for us to do!”

Profile
Original title: The Legend of Naresuan: Part 2, Tamnaan somdet phra Naresuan maharat: Phaak prakaat itsaraphaap 2007, The Legend of Naresuan: Declaration in Independence 2007, The legend of King Naresuan the Great 2 declares 2007
English Title: King Naresuan 2 2007
Thai Title: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007
Other title: King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie, King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free, King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free online , King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free watch download online

Also Known As: King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search: ตำนาน พระนเรศวร ภาค 2 เต็มเรื่อง,พระนเรศวร 2 doomovie,สรุป ตำนาน พระนเรศวรมหาราช ภาค 1,ละคร พระนเรศวร,ตำนาน พระนเรศวร ภาค 1 เต็มเรื่อง,พระนเรศวร 2 mastermovie,king naresuan 2 full movie english subtitles,king naresuan 1 english subtitles,king naresuan 6 full movie english subtitles,king naresuan 3 full movie,king naresuan movie,king naresuan part three full movie,watch king naresuan 3 online free,king naresuan full movie english subtitles

Directed by HSH Prince Chatrichalerm Yukol หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
Produced by Kunakorn Sethi
Written by HSH Prince Chatrichalerm Yukol,Sunait Chutintaranond
Starring Wanchana Sawatdee,Taksaorn Paksukcharern,Chatchai Plengpanich
Music by Richard Harvey
Production Companies Prommitr International Production
Distributed by Prommitr International Production,Sahamongkol Film International

Cumulative Worldwide Gross: $7,215,385

Production year 2007

Genre:  Drama, Melodrama, Romance, Action, History, War
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 158 min
Release Date in Thailand: 15 February 2007
View: 100
ContentRating in Thailand: G
Publish Date: 2019-09-22
Image Width: 315
Image Height: 448
Video Quality: HD
Video Width: 1920
Video Height: 1080
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/zxz80tj-4-2w-10
embedUrl: https://www.fembed.com/v/zxz80tj-4-2w-10
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

Wanchana Sawatdee as King Naresuan
Pratcha Sananvatananont as Prince Naresuan (youth)
Napatsakorn Mitr-em as Crown Prince Minchit Sra
Nopachai Jayanama as Rachamanu (Bunting)
Taksaorn Paksukcharern as Manechan
Chatchai Plengpanich as King Thamaracha
Grace Mahadumrongkul as Princess Supankulayanee
Intira Jaroenpura as Lurkin
Sompob Benjatikul as King Bayinnaung
Jakkrit Amarat as Nanda Bayin
Sorapong Chatree as Mahathera Khanchong
Santisuk Promsiri as King Mahinthrathirat
Saranyu Wongkrajang as King Chakrapadi
Winthai Suvaree as Prince Ekathotsarot
Dom Hetrakul as Prince Hanfa
Jirayu La-ongmanee as Bunting (youth)
Suchada Chekly as Manechan (youth)
Manop Aswathep as Lord Sawankhalok
Krung Sriwilai as Lord Phichai
Chumphorn Thepphithak as King of Kung

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD
loading...

The Best Movie Ever

loading...
Info
Cast
Background
Comments 0