King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011

King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011

Related Movie : King Naresuan 2 2007 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒ ประกาศอิสระภาพ 2007 full movie free online/

King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free

ดูหนัง King Naresuan 3 (2011) ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 : ยุทธนาวี ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พระเจ้านันทบุเรงแห่งพม่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงว่า อยุธยาในฐานะประเทศราชในขณะนั้นทำการเยี่ยงนี้อาจเป็นชนวนให้ประเทศราชอื่นๆ ตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่ด้วยติดศึกอังวะ จึงส่งเพียงพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกัน เจ้ากรุงละแวกทางตะวันออกของอยุธยา ได้ทราบกิตติศัพท์ของสมเด็จพระนเรศวร

จึงส่งพระศรีสุพรรณราชาธิราชผู้อนุชามาช่วยทำศึกกับพม่าด้วย พระนเรศวรและกองทัพของพระองค์ได้วางแผนในการแยกสายเข้าตีทัพของพม่านั้นโดย แข่งกับเวลา หากช้าไปอยุธยาอาจแตกพ่ายก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังมีศึกรักระหว่างรบของคนสี่คน คือ พระราชมนู เลอขิ่น เสือหาญฟ้า และรัตนาวดี รวมถึงสถานะของพระสุพรรณกัลยาที่อาจต้องเป็นบาทบริจาริกาของพระเจ้านันทบุเรง ผู้ราชบุตรแห่งพระเจ้าบุเรงนองอดีตสวามีอีกด้วย

เรื่องย่อ
การประกาศเอกราชที่เมืองแครง และสังหารสุระกำมาเหนือยุทธภูมิฝั่งแม่น้ำสะโตงของ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (สมเด็จพระนเรศ) ในปีพุทธศักราช 2127 ได้สร้างความตระหนกแก่ “พระเจ้านันทบุเรง” องค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาในครั้งนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้าประเทศราชที่ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่จนพระทัยด้วยติดพันศึกอังวะ จึงจำต้องส่งเพียงทัพ “พระยาพะสิม” และ “พระเจ้าเชียงใหม่” เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระเจ้านันทบุเรงทรงประมาทสมเด็จพระนเรศ ด้วยเห็นว่ายังอ่อนพระชันษาคงมิอาจรับมือจอมทัพผู้ชาญณรงค์ทั้งสองได้ ทางหนึ่งก็สำคัญว่ากรุงศรีอยุธยายังบอบช้ำแต่คราวสงครามเสียกรุง ไพร่พลเสบียงกรังยังมิบริบูรณ์คงยากจะรักษาพระนคร

ครั้งนั้นพม่ารามัญยกเข้ามาเป็นศึกกระหนาบถึง 2 ทาง ทัพพระยาพะสิมยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เลยล่วงเข้ามาถึงแดนสุพรรณบุรี ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่-นรธาเมงสอมาจากทางเหนือ นำทัพบุกลงมาตั้งค่ายถึงบ้านสระเกศ แขวงเมืองอ่างทอง

กิตติศัพท์การชนะศึกของสมเด็จพระนเรศหลายครั้งหลายคราระบือไกลถึงแผ่นดินละแวก “เจ้ากรุงละแวก” มิได้ทอดธุระ ได้ลอบส่งจารชนชาวจีนฝีมือกล้านามว่า “พระยาจีนจันตุ” มาลอบสืบความที่กรุงศรีอยุธยาแต่ถูกจับพิรุธได้จนต้องลอบตีสำเภาหนีกลับกรุงละแวก สมเด็จพระนเรศทรงนำทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวี แต่พระยาจีนจันตุหนีรอดได้ เมื่อเจ้ากรุงละแวกได้ทราบกิตติศัพท์การณรงค์ของพระนเรศจึงเปลี่ยนพระทัยหันมาสานไมตรีกับอยุธยา และส่ง “พระศรีสุพรรณราชาธิราช” ผู้อนุชามาช่วยอยุธยาทำศึกหงสา หากแต่พระศรีสุพรรณผู้นี้ต่างจากเจ้ากรุงละแวกเพราะหาใคร่พอใจผูกมิตรด้วยอยุธยา การได้พระศรีสุพรรณฯ มาเป็นสหายศึกจึงประหนึ่งอยุธยาได้มาซึ่งหอกข้างแคร่

ข้างสมเด็จพระนเรศเมื่อทรงประกาศเอกราชแล้วก็จัดเตรียมการรับศึกหงสาวดี แต่เพราะกำลังรบข้างอยุธยาเป็นรองจึงทรงวางยุทธศาสตร์รับศึกโดยมุ่งอาศัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่นเพียงแห่งเดียว ครั้งนั้นได้โปรดให้เทครัวหัวเมืองเหนืออันเป็นแคว้นสุโขทัยเดิมลงมารวมกับครัวที่อยุธยา การณ์ปรากฏว่า “เจ้าเมืองพิชัย” และ “สวรรคโลก” ข้าหลวงเดิมแข็งเมืองไม่เทครัวลงมาสมทบจึงทรงยึดเมืองแล้วลงทัณฑ์มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

สมเด็จพระนเรศทรงเห็นว่ากำลังข้างอยุธยายังเป็นรองพม่ารามัญ จึงทรงปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การรบเสียใหม่ โดยมิปล่อยให้ทัพพระยาพะสิมและนรธาเมงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่เข้ามารวมกำลังผนึกล้อมร่วมกันตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นทรงจัดทัพออกรับศึกในแขวงหัวเมือง แลด้วยทัพพม่ารามัญแยกสายเข้าตีเป็นสองทางเดินทัพช้าเร็วไม่เสมอกัน จึงทรงเทกำลังเข้ารับศึกพระยาพะสิมที่เมืองสุพรรณบุรี ตั้งพระทัยจะตีทัพเบื้องประจิมทิศก่อน แล้วจึงเทกำลังเข้าตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่เบื้องอุดรทิศภายหลัง การทั้งหมดทั้งสิ้นต้องทำแข่งกับเวลา หากพลาดท่าแม้เพียงก้าวอยุธยาก็ไม่พ้นพินาศ ถึงแม้ครั้งนั้นทัพพม่ารามัญจะมิได้ยกมาดั่งทัพกษัตริย์เช่นศึกพระเจ้าช้างเผือกบุเรงนอง แต่ไพร่พลก็มากเหลือประมาณเพียงพอจะสร้างความย่อยยับให้เหล่าอาณาประชาราษฎร์เกินคาดเดา

ภายใต้บรรยากาศกลิ่นอายสงครามนับแต่ศึกจีนจันตุ ตลอดถึงศึกพระยาพะสิมและศึกพระเจ้าเชียงใหม่ ในพระนครก็เกิดไฟรักโชติขึ้นท่ามกลางไฟสงครามกลายเป็นเรื่องรักระหว่างรบด้วย “เลอขิ่น” ธิดาเจ้าเมืองคังมีอันมาพบ “เสือหาญฟ้า” คนรักเก่าที่รอดชีวิตมาแต่ศึกเมืองคังโดยบังเอิญ เกิดขัดข้องเป็นรักสามเส้ากับ “พระราชมนู” คนรักใหม่ทหารเสือพระนเรศ ไฟรักยิ่งลุกลามเมื่อ “รัตนาวดี” ธิดาผู้ทรงเสน่ห์ของเจ้าจอมมารดาสายมาทอดไมตรีให้พระราชมนูเกิดเป็นปมรักซ้อนปมรบ

ทางฝ่ายหงสาวดีนั้น พระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พม่ารามัญพระองค์ใหม่มีใจพิศวาส “พระสุพรรณกัลยา” พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศหมายจะได้มาแนบข้าง ซ้ำพระนเรศอนุชามาประกาศเอกราชท้าทายอำนาจของพระองค์ทำให้สถานะของพระสุพรรณกัลยาในฐานะองค์ประกันต้องสุ่มเสี่ยงต่อราชภัย พระสุพรรณกัลยาซึ่งขณะนั้นมีพระราชโอรสด้วยพระเจ้าบุเรงนองแล้วทรงถูกพระเจ้านันทบุเรงข่มขู่บีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างการยอมพลีกายถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา หรือยอมจบชีวิตด้วยการถูกย่างสดตามโทษานุโทษของพระอนุชา ชะตากรรมของพระพี่นางสุพรรณกัลยานั้นสุดรันทด

เมื่อพระเจ้าหงสาวดีทรงเสร็จศึกอังวะก็เตรียมการเปิดศึกกับอยุธยา ทรงระดมไพร่พลแต่งเป็นทัพกษัตริย์กองทัพใหญ่โตเหลือคณากว่าทัพบุเรงนองช้างเผือก เฉพาะไพร่ราบมีกำลังรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 240,000 คน ทัพนี้หมายมุ่งบดขยี้อยุธยาลงเป็นผุยผงหากทัพพระยาพะสิมและทัพพระเจ้าเชียงใหม่ตีกรุงไม่สำเร็จ แต่สมเด็จพระนเรศก็สู้ศึกนันทบุเรงและนำพากรุงศรีอยุธยาให้รอดจากภัยสงคราม กู้บ้านเมืองมิให้ต้องตกเป็นประเทศราชหงสาซ้ำสองได้ด้วยกุศโลบายการศึกที่เหนือชั้นด้วยพระอัจฉริยภาพ

Storyline
King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free online : Firstly, The legend of King Naresuan continues tells the story of King Naresuan, Thai’s chivalrous king and warrior in the Ayutthaya era who fought against the invasion of Burmese troops that wanted to overpower the Ayutthaya Kingdom.

King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free online

Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.
Part III was to depict Naresuan’s military and leadership skills and the expansion of the Siamese kingdom. The film picks up where its predecessor has left off. After King Naresuan renounced Ayutthaya’s allegiance to the Burmese kingdom of Pegu and led an exodus of hostaged Siamese home, Burmese King Nanda Bayin launched a series of attacks to punish the Thai kingdom as a recalcitrant vassal state. Faced with espionage and impending invasions from multiple directions, King Naresuan engages in political and military alliances and exercises his mastery of the arts of war to successfully defend his kingdom’s sovereignty from foreign rule.

The Legend of King Naresuan (Thai: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช; RTGS: Tamnan Somdet Phra Naresuan Maha Rat) is a Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.

The films are directed by Chatrichalerm Yukol and are a followup to his 2003 film, The Legend of Suriyothai. The films were released in the U.S. under the titles Kingdom of War.

The Legend of King Naresuan The Great, Part I, Hongsawadee’s Hostage, was released on January 18, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part II, Reclaiming Sovereignty, was released on February 15, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part III, Naval Battle, was released on March 31, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part IV, The Nanda Bayin War, was released on August 11, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part V, Elephant Battle, was released on May 29, 2014.
The Legend of King Naresuan The Great, Part VI, The end of Hong Sa, was released on April 9, 2015.

Part I deals with Naresuan’s boyhood, when he was taken hostage by Burmese King, Bayinnaung to keep the vassal Ayutthaya Kingdom subservient. During this time, he was a novice Buddhist monk under the tutelage of a wise father-figure monk (Sorapong Chatree). Part II depicts Naresuan as a young adult prince, already a formidable military strategist, as he leads his army on exploits against breakaway kingdoms for King Bayinnaung’s successor, King Nonthabureng, and eventually breaks away to declare sovereignty for Siam. Part III was to depict Naresuan’s military and leadership skills and the expansion of the Siamese kingdom.

In production for more than three years, the project has an estimated budget of 700 million baht, making it the most expensive Thai film made.

As King of Fire, part II was selected as Thailand’s submission to the 80th Academy Awards for Best Foreign Language Film.

Plot
Part III: Naval Battle
In 1584 at Kraeng, King Naresuan continues the war for independence of the Kingdom of Ayutthaya (Thai : อาณาจักรอยุธยา). The war began because King Nanda bayin king of the Burmese Kingdom (Thai : อาณาจักรพม่า) had secretly determined to fight a war by sending two armies to attack King Naresuan.

The first army is that of Lord Pathein which passes through the Three Pagodas Pass (Thai: ด่านเจดีย์สามองค์). The second army is that of the King Noratra Mangsosri (Thai : นรธาเมงสอ) of Lanna (Chiang Mai) which attacks from the north of the Kingdom of Ayutthaya. The Lanna army halts and builds a camp at BanSraKet (Thai : บ้านสระเกศ).

While two armies are preparing for continuing the war with Ayutthaya, the King of Lovek (Thai : ละแวก) sends Lord Jinjantu (Thai : จินจันตุ), a Chinese official, to spy in Ayutthaya, but a short time later, he heads back to Lovek because king Naresuan knows that he is a spy. After an intense river battle between Jinjantu’s Chinese troops and the Siamese gunboats under Naresuan’s personal command, he is able to escape.

When the King of Lovek learns about the skills and abilities of Naresuan, he decides to make an alliance with Ayutthaya by sending his reluctant brother, Prince Srisuphanrachathirat (Thai: พระศรีสุพรรณราชาธิราช) to help Ayutthaya fight against Hanthawadi (Thai : หงสาวดี). While Naresuan prepares for the war, he realizes that the soldiers in the army of Ayutthaya are outnumbered by the two armies of Burma, so he decides to fight with each army separately before the two armies come together.

First he fights with army of Lord Pathein west of Ayutthaya and he wins this first battle. Then he fights with the army north of Ayutthaya. After a hard-fought battle, King Naresun defeats the army of King Norata Mangsosri of Lanna. After King Nanda Bayin finish the war with Inn Wa (Thai : อังวะ), he back to war with Ayuthaya. Finally, King Naresuan can keep the independence of Ayuthaya.

King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011

Profile
Original title: King Naresuan Part III: Naval Battle (2011)
English Title: King Naresuan 3 2011
Thai Title: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011
Other title: King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie, King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free, King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free online , King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 full movie free watch download online

Also Known As: King Naresuan 3 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓ ยุทธนาวี 2011 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search: หนังเรื่อง สม เต็ จ พระนเรศวรมหาราช ภาค 1,พระนเรศวร 3 มือ ถือ,โหลดตำนาน สมเด็จ พระ นเรศวร มหาราช ภาค 1-6,ดูหนังออนไลน์ พระนเรศวร 3 4K,หนัง นเรศวร ภาค 3 เต็มเรื่อง,พระนเรศวร 4 mastermovie,หนัง ตำนานสมเด็จ นเรศวร ภาค 4 เต็มเรื่อง,พระนเรศวร 6 มือ ถือ,watch king naresuan 3 online free,king naresuan 3 full movie english subtitles,king naresuan 4 full movie english subtitles,king naresuan part 3,king naresuan 3 123movies,watch king naresuan 3 online free english subtitles,kingdom of war part 4,king naresuan full movie

Directed by HSH Prince Chatrichalerm Yukol หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
Produced by Kunakorn Sethi
Written by HSH Prince Chatrichalerm Yukol,Sunait Chutintaranond
Starring Wanchana Sawatdee,Taksaorn Paksukcharern,Chatchai Plengpanich
Music by Richard Harvey
Production Companies Prommitr International Production
Distributed by Prommitr International Production,Sahamongkol Film International

Budget:THB750,000,000 (estimated)
Cumulative Worldwide Gross: $6,790,191

Production year 2011

Genre:  Drama, Melodrama, Romance, Action, History, War
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 146 min
Release Date in Thailand: 31 March 2011
View: 100
ContentRating in Thailand: G
Publish Date: 2019-09-23
Image Width: 314
Image Height: 448
Video Quality: HD
Video Width: 1280
Video Height: 720
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/0-yp7flx2x83w5r
embedUrl: https://www.fembed.com/v/0-yp7flx2x83w5r
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

Wanchana Sawatdee as King Naresuan
Pratcha Sananvatananont as Prince Naresuan (youth)
Napatsakorn Mitr-em as Crown Prince Minchit Sra
Nopachai Jayanama as Rachamanu (Bunting)
Taksaorn Paksukcharern as Manechan
Chatchai Plengpanich as King Thamaracha
Grace Mahadumrongkul as Princess Supankulayanee
Intira Jaroenpura as Lurkin
Sompob Benjatikul as King Bayinnaung
Jakkrit Amarat as Nanda Bayin
Sorapong Chatree as Mahathera Khanchong
Santisuk Promsiri as King Mahinthrathirat
Saranyu Wongkrajang as King Chakrapadi
Winthai Suvaree as Prince Ekathotsarot
Dom Hetrakul as Prince Hanfa
Jirayu La-ongmanee as Bunting (youth)
Suchada Chekly as Manechan (youth)
Manop Aswathep as Lord Sawankhalok
Krung Sriwilai as Lord Phichai
Chumphorn Thepphithak as King of Kung

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD
loading...

The Best Movie Ever

loading...
Info
Cast
Background
Comments 0