King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014

King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014

Related Movie : King Naresuan 4 2011 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔ ศึกนันทบุเรง 2011 full movie free online/

King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี เป็นภาพยนตร์ภาคที่ห้าในภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำหนดฉายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภาพยนตร์ทำรายได้ 201.9 ล้านบาท

เนื้อเรื่อง
ในปี พ.ศ. 2129 พระเจ้านันทบุเรงทรงแค้นเคืองที่ต้องปราชั­ยต่อสมเด็จพระนเรศฯ อย่างย่อยยับ ทั้งต้องเสียไพร่พลและพระสิริโฉม จึงระบายความแค้นนั้นไปที่องค์พระสุพรรณกั­ลยา เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาทราบค­วามก็ให้โทมนัสด้วยสำนึกว่าชะตากรรมของพระ­ราชธิดาและแผ่นดินอยุธยาที่ถูกกระทำการย่ำ­ยีก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงแปรพักตร์ไปเข้าข้­างศัตรู จนตรอมพระทัยเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศฯ ทรงมีพระชนมายุ 31 พรรษา จึงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติค­รองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดา สมเด็จพระมหาธรรมราชา หรือ (สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 1)

ข่าวการผลัดแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง แห่งกรุงหงสาวดี พระเจ้านันทบุเรง พระราชโอรสในพระเจ้าบุเรงนอง สำคัญว่าราชอาณาจักรสยาม หรืออาณาจักรอยุธยาจะไม่เป็นป­กติสุขเป็นช่องชวนชิงเชิง จึงโปรดให้พระราชบุตร พระมังสาม­เกียด หรือ(พระมังกะยอขวาที่ 1) พระมหาอุปราชเจ้าวังหน้ากรีฑาทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ นำกองทัพทหาร 240,000 นาย (สองแสนสี่หมื่นนาย) มาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวร ทรงทราบว่า พม่ายกทัพใหญ่มาตี จึงทรงเตรียมไพร่พล มีกำลัง 100,000 นาย (หนึ่งแสนนาย) เดินทางออกจากบ้านป่าโมก อ่างทองไปสุพรรณบุรี ข้ามน้ำตรงท่าท้าวอู่ทอง ลพบุรี และตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่าย

โดยสมเด็จพระนเรศวรโปรดให้พระราชมนูแต่­งพลเป็นทัพหน้าขึ้นไปลองกำลังข้าศึกถึงหนอง­สาหร่าย ทัพหน้าพระราชมนูปะทะเข้ากับทัพพม่าถึงขั้­นตะลุมบอน แต่กำลังข้างพระราชมนูน้อยกว่าจึงแตกพ่ายถ­อยลงมาเป็นอลหม่าน สมเด็จพระนเรศฯทราบความจึงออกอุบายให้ทัพข้าศึกไล่เตลิดลงมาจนเสียกระบวนแล้วจึงทรงนำกำลังออกยอทัพข้าศึก ครั้งนั้นพระคชสารทรงของสมเด็จพระนเรศฯ นามเจ้าพระยาไชยานุภาพ และพระคชสารทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถคือเจ้าพระ­ยาปราบไตรจักรต่างตกมัน วิ่งเตลิดแบกพลฝ่าเข้าไปในทัพพม่ารามัญกลางว­งล้อมข้าศึก และหยุดอยู่หน้าช้าง พระมังสามเกียดพระมหาอุปร­าชา พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระคชสารอยู่ในร่มไม้กับเหล่าพระยาขุนศึก จึงทราบได้ว่าพระคชสารทรงของสองพระองค์หลงถลำเข้ามาถึงกลางกองทัพข้าศึก และตกอยู่ในวงล้อมข้าศึกแล้ว แต่ด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข้าศึกจึงไสช้างเข้าไปใกล้ แล้วตรัสถามด้วยคุ้นเคยมาก่อนแต่วัยเยาว์ว่า “พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใยในร่มไม้เล่า เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้สมพระเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว”

พระมังสามเกียดพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้น จึงไสพระคชสารนามว่า พลายพัทธกอเข้าชนเจ้าพระยาไชยานุภาพเสียหลัก พระมังสามเกียดพระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของ้าว แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทัน จึงฟันถูกพระมาลาหนังขาด จากนั้นเจ้าพระยาไชยานุภาพชนพลายพัทธกอเสียหลัก สมเด็จพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระมังสามเกียด พระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวา สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถทรงฟันเจ้าเมืองจาปะโรเสียชีวิตเช่นกัน พม่าจึงยกทัพกลับกรุงหงสาวดีไป นับแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกมากล้ำกรายกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน

Storyline
King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free online : Firstly, The Legend of King Naresuan Part 5 Elephant Battle. In the year 2129 the Department of the Red God was incensed to the crushing defeat of King Naresuan. Both have to face the hosts and glory. So then wreak vengeance to the Lord Supangkanlaya. HRH on Dlamini’s father was a sadness with the realization that the fate of the daughter and invading the Ayutthaya done it, because he defected to the enemy side. Nordstrom will finally died King Naresuan’s went up succeed to the throne of Ayudhya dominate the successor of his father.

King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free online

Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.
Part V: Unable to mangle into Ayuthaya, a Hongsawadee army, led by King Nanda Bayin and Prince Upparaja, is camping opposite a river. When King Naresuan creates a warn naval conflict one morning and triumphs in battle, Nanda Bayin is left with serious browns and his infantry forced to shelter to their kingdom.

The Legend of King Naresuan (Thai: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช; RTGS: Tamnan Somdet Phra Naresuan Maha Rat) is a Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.

The films are directed by Chatrichalerm Yukol and are a followup to his 2003 film, The Legend of Suriyothai. The films were released in the U.S. under the titles Kingdom of War.

The Legend of King Naresuan The Great, Part I, Hongsawadee’s Hostage, was released on January 18, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part II, Reclaiming Sovereignty, was released on February 15, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part III, Naval Battle, was released on March 31, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part IV, The Nanda Bayin War, was released on August 11, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part V, Elephant Battle, was released on May 29, 2014.
The Legend of King Naresuan The Great, Part VI, The end of Hong Sa, was released on April 9, 2015.

Part I deals with Naresuan’s boyhood, when he was taken hostage by Burmese King, Bayinnaung to keep the vassal Ayutthaya Kingdom subservient. During this time, he was a novice Buddhist monk under the tutelage of a wise father-figure monk (Sorapong Chatree). Part II depicts Naresuan as a young adult prince, already a formidable military strategist, as he leads his army on exploits against breakaway kingdoms for King Bayinnaung’s successor, King Nonthabureng, and eventually breaks away to declare sovereignty for Siam. Part III was to depict Naresuan’s military and leadership skills and the expansion of the Siamese kingdom.

In production for more than three years, the project has an estimated budget of 700 million baht, making it the most expensive Thai film made.

As King of Fire, part II was selected as Thailand’s submission to the 80th Academy Awards for Best Foreign Language Film.

Plot
Part V: Elephant Battle
Nanda Bayin was humiliated by his crushing defeats by King Naresuan. Both have to face the hosts and glory. So then wreak vengeance to the Lord Supangkanlaya. HRH on Dlamini’s father was a sadness with the realization that the fate of the daughter and invading the Ayutthaya done it, because he defected to the enemy side. Maha Thammaracha will finally, to be succeeded by King Naresuan. News of Naresuan’s ascension to the throne reached Pegu.

Nanda Bayin sent his son Mingyi Swa with an army to attack Ayutthaya. Naresuan planned the battle with his generals and came up with a decision to fight at Nong Sarai. The larger Burmese force under Mingy Swa was faced with a smaller army by King Naresuan. Naresuan calls Mingyi Swa for an elephant duel. Fearing humiliation of his royalty, he accepts the duel. Ekathosarot also duels with Chaophraya Chaiyanuphap.

Naresuan and Mingyi Swa fought in the middle of an open field. Naresuan was cut in his head, but managed to continue fighting and was able to slay Mingyi Swa. Ekathosarot also slays Chaophraya Chaiyanuphap. The Burmese army soon retreats from Siam. This will be the last Burmese invasion that Nanda Bayin will have ordered. After his victory, Naresuan planned to order the execution of all his soldiers that didn’t participate in the fight with him, but he was convinced by Khanchong, his childhood monk teacher to not have them executed and sent to fight Burma.

King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014

Profile
Original title: The legend of King Naresuan the Great 5 Iuthheete 2014
English Title: King Naresuan 5 2014
Thai Title: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014
Other title: King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie, King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free, King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free online , King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free watch download online
online

Also Known as : King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search: พระนเรศวร 5 ้ก,ดูหนัง หนังออนไลน์ นเรศวร 5,พระนเรศวร 3 มือ ถือ,พระนเรศวร 5 มือ ถือ, king naresuan 5 full movie,king naresuan 5 full movie english subtitles,king naresuan 4 full movie english subtitles,king naresuan 6,king naresuan full movie,king naresuan movie,king naresuan 2 full movie english subtitles,king naresuan 1 english subtitles

Directed by HSH Prince Chatrichalerm Yukol หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
Produced by Kunakorn Sethi
Written by HSH Prince Chatrichalerm Yukol,Sunait Chutintaranond
Starring Wanchana Sawatdee,Taksaorn Paksukcharern,Chatchai Plengpanich
Music by Toadsak Janparn
Production Companies Prommitr International Production
Distributed by Prommitr International Production,Sahamongkol Film International
Cumulative Worldwide Gross: $6,136,917

Production year 2014

Genre:  Drama, Melodrama, Romance, Action, History, War
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 118 min
Release Date in Thailand: 29 May 2014
View: 100
ContentRating in Thailand: G
Publish Date: 2019-09-25
Image Width: 314
Image Height: 448
Video Quality: HD
Video Width: 1920
Video Height: 1080
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/5-4q1fdq0q0w6g3
embedUrl: https://www.fembed.com/v/5-4q1fdq0q0w6g3
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

นักแสดง
ดูเพิ่มเติมที่: รายนามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พันโทวันชนะ สวัสดี รับบท สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ (สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 2)
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ รับบท มณีจันทร์ หรือ (เจ้าขรั่วมณีจันทร์)
นพชัย ชัยนาม รับบท พระราชมนู
อินทิรา เจริญปุระ รับบท เลอขิ่น
นภัสกร มิตรเอม รับบท พระมหาอุปราชามังสามเกียด
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบท พระเจ้านันทบุเรง
ฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบท สมเด็จพระมหาธรรมราชา หรือ (สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 1)
เกรซ มหาดำรงค์กุล รับบท พระสุพรรณกัลยา
สรพงษ์ ชาตรี รับบท พระมหาเถรคันฉ่อง
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท ไอ้ขาม
พันเอกวินธัย สุวารี รับบท สมเด็จพระเอกาทศรถ
ชลัฏ ณ สงขลา รับบท มังจาปะโร
พันโทคมกริช อินทรสุวรรณ รับบท พระศรีถมอรัตน์
ปราบต์ปฏล สุวรรณบาง รับบท พระชัยบุรี
นาวาอากาศตรีจงเจต วัชรานันท์ รับบท นัดจินหน่อง
ครรชิต ขวัญประชา รับบท พระยาพะสิม
ชลิต เฟื่องอารมย์ รับบท นรธาเมงสอ
ปวีณา ชารีฟสกุล รับบท พระวิสุทธิกษัตริย์

นักแสดงรับเชิญ
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข รับบท รัตนาวดี (ไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา รับบท อังกาบ (ไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์)
สีเทา รับบท โหราธิบดีหงสาวดี
คมน์ อรรฆเดช รับบท ออกญาท้ายน้ำ
ฐากูร การทิพย์ และ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบท ขุนรามเดชะ

Wanchana Sawatdee as King Naresuan
Pratcha Sananvatananont as Prince Naresuan (youth)
Napatsakorn Mitr-em as Crown Prince Minchit Sra
Nopachai Jayanama as Rachamanu (Bunting)
Taksaorn Paksukcharern as Manechan
Chatchai Plengpanich as King Thamaracha
Grace Mahadumrongkul as Princess Supankulayanee
Intira Jaroenpura as Lurkin
Sompob Benjatikul as King Bayinnaung
Jakkrit Amarat as Nanda Bayin
Sorapong Chatree as Mahathera Khanchong
Santisuk Promsiri as King Mahinthrathirat
Saranyu Wongkrajang as King Chakrapadi
Winthai Suvaree as Prince Ekathotsarot
Dom Hetrakul as Prince Hanfa
Jirayu La-ongmanee as Bunting (youth)
Suchada Chekly as Manechan (youth)
Manop Aswathep as Lord Sawankhalok
Krung Sriwilai as Lord Phichai
Chumphorn Thepphithak as King of Kung

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD
loading...

The Best Movie Ever

loading...
Info
Cast
Background
Comments 0