King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015

King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015

Related Movie : King Naresuan 5 2014 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ ยุทธหัตถี 2014 full movie free online/

King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา เป็นภาพยนตร์ภาคที่หกซึ่งเป็นภาคสุดท้ายในภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำหนดฉายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

เนื้อเรื่อง
แม้นยุทธหัตถีจะเป็นมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่ก็หาใช่ศึกสุดท้ายที่ทำให้อโยธยามีความ­สุขสงบมาอีกกว่า 200 ปีไม่ หากคือการเริ่มต้นแห่งการรวบรวมบ้านเมืองแ­ละสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดิน

ในปี พ.ศ. 2135 หลังพ่ายศึกยุทธหัตถี พระเจ้านันทบุเรงระบายพระโทสะที่สูญเสียรา­ชบุตร อุปราชแห่งหงสาโดยสังหารเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งสิ้นทั้งปวง และเข้าไปปลงพระชนม์พระนางสุพรรณกัลยาและพ­ระราชโอรสธิดา สมเด็จพระนเรศวรจึงนำทัพชัยหมายแก้แค้นแทน­พระพี่นาง แม้จะได้รับคำทัดทานจากพระมหาเถรและพระมเห­สีมณีจันทร์ ฝ่ายพระเจ้าตองอูปกครองโดยเมงเยสีหตูผู้เป็นน้องเขยพระเจ้านันทบุเรงคิดจะศิโรราบต่ออโยธยาแต่ถูกทัดทานโดยพระมหาเถรเสียมเพรียม ให้ริบตัวพระเจ้านันทบุเรงและยึดอำนาจปกครองแผ่นดินพม่าเสียเอง พระเจ้านันทบุเรงเมื่ออับจนหนทางไร้ญาติมิตรเข้าช่วยเหลือ ตะโดธรรมราชาเจ้าเมืองแปรและพระเจ้านยองยานก่อกบฎ นรธาเมงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่เข้ากับอโยธยา จึงยอ­มให้นัดจินหน่องราชบุตรแห่งเจ้าเมืองตองอู­พาพระองค์พร้อมกวาดต้อนทรัพย์สินและผู้คนจ­ากหงสาไปไว้ยังตองอูจนหมดสิ้น ครั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงเมือง หงสาวดีก็กลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้ว

ศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงต้องยกทัพตา­มต่อตีไปยังตองอู เพื่อหมายสังหารพระเจ้านันทบุเรงให้จงได้ แต่ระหว่างตั้งทัพล้อมเมืองตองอูกองทัพอโยธยาก็ถูกกองทัพยะไข่นำโดยเมงราชาญีดักปล้นสะเบียงและได้จับตัวสมเด็จพระเอกาทศรถไป แต่พระยาชัยบุรีสามารถเข้าไปช่วยพระองค์ได้ เมื่อนัดจินหน่องโอรสในพระเจ้าตองอูเห็นว่าพระเจ้านันทบุเรงเป็นต้นเหตุชักศึกเข้าบ้านจึงอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรให้ลักลอบเข้ามาสังหารพระเจ้านันทบุเรงด้วยตนเองถึงห้องบรรทม แต่ด้วยสังขารของพระเจ้านันทบุเรงทรงเกิดการปลงละที่จะสังหารเสีย ยกทัพกลับอโยธยา ภายหลังพระเจ้านันทบุเรงถูกนัดจินหน่องกับพระนางเมงเกงสอมเหสีเจ้าเมืองตองอูและมารดาของนัดจินหน่องสมคบคิดวางยาพิษลงในเครื่องเสวยถึงแก่การสิ้นพระชนม์ ด้วยพระชนม์มายุ 64 พรรษา

การกลับมาอโยธยาครั้งนี้ทรงเกิดดวงตาเห็นธรรมหมายใจจะออกบรรพชาละทางโลกและสละราชสมบัติให้สมเด็จพระเอกาทศรถ แต่มีภารกิจไปตีเมืองอังวะกำจัดไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามแก่ชาวอโยธยาสืบไป ก่อนออกศึกทรงสัญญากับพระนางมณีจันทร์เมื่อเสร็จศึกจะกลับมารับขวัญรวมทั้งโอรสในท้องด้วย

พ.ศ. 2148 ระหว่างนำทัพเข้าตีอังวะสมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรและหยุดทัพที่เมืองฝาง ระหว่างนั้นเห็นภาพนิมิตรเป็นมณีจันทร์นึกเสียพระทัยที่ทรงไม่ยอมเชื่อเรื่องตีเมืองอังวะ อีกทั้งสั่งเสียถึงราชโอรสที่อาจมีราชภัยตามมาเนื่องจากการผลัดแผ่นดิน ต่อมาได้สั่งเสียสมเด็จพระเอกาทศรถให้สืบทอดเจตนารมณ์พระองค์ให้เข้าตีอังวะ แม้พระองค์จะสวรรคตแล้วแต่ก็ให้ผูกพระศพกับหลังช้างเข้าประตูเมืองอังวะให้จงได้ ไม่นานพระองค์ก็ถึงแก่สวรรคตด้วยพระชนม์มายุ 50 พรรษา

Storyline
King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free online : Firstly, King Naresuan the end of Hong Sa. Similar Iuthheete all be one of the greatest battles in history. However, it is not a final battle that Ayodhya has enjoyed peace for another 200 years, if the start of the town and create a counterweight to the earth. In the year 2135 after losing yuthheete.

King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free online

Department of the Red God vent anger at the loss of his son. Viceroy of Hongsa Suphankanlaya to her son and daughter until death. It led the victory of King Naresuan avenge his brother, and she stepped to Bago leveled. Department of the Red God when despair, thus allowing Natshinnaung son of the ruler of Toungoo and forcibly took his property and people from Hong Sa TO Toungoo exhausted.

The king receives news that the Burmese king Nanda Bayin, enraged over the loss of his son, had ordered the deaths of most of the military leaders in his Army, on the grounds that they had ‘let his son die’. There was also news that, in his rage, Nanda Bayin had also killed off Suphankalaya, Naresuan’s older sister. This angers the King, and he quickly announces his intention to gather an army, capture Pegu, and burn it to the ground as revenge.

The Legend of King Naresuan (Thai: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช; RTGS: Tamnan Somdet Phra Naresuan Maha Rat) is a Thai biographical historical drama film about King Naresuan the Great, who ruled Siam from 1590 until his death in 1605.

The films are directed by Chatrichalerm Yukol and are a followup to his 2003 film, The Legend of Suriyothai. The films were released in the U.S. under the titles Kingdom of War.

The Legend of King Naresuan The Great, Part I, Hongsawadee’s Hostage, was released on January 18, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part II, Reclaiming Sovereignty, was released on February 15, 2007.
The Legend of King Naresuan The Great, Part III, Naval Battle, was released on March 31, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part IV, The Nanda Bayin War, was released on August 11, 2011.
The Legend of King Naresuan The Great, Part V, Elephant Battle, was released on May 29, 2014.
The Legend of King Naresuan The Great, Part VI, The end of Hong Sa, was released on April 9, 2015.

Part I deals with Naresuan’s boyhood, when he was taken hostage by Burmese King, Bayinnaung to keep the vassal Ayutthaya Kingdom subservient. During this time, he was a novice Buddhist monk under the tutelage of a wise father-figure monk (Sorapong Chatree). Part II depicts Naresuan as a young adult prince, already a formidable military strategist, as he leads his army on exploits against breakaway kingdoms for King Bayinnaung’s successor, King Nonthabureng, and eventually breaks away to declare sovereignty for Siam. Part III was to depict Naresuan’s military and leadership skills and the expansion of the Siamese kingdom.

In production for more than three years, the project has an estimated budget of 700 million baht, making it the most expensive Thai film made.

As King of Fire, part II was selected as Thailand’s submission to the 80th Academy Awards for Best Foreign Language Film.

Plot
Part VI: The end of Hong Sa
The king receives news that the Burmese king Nanda Bayin, enraged over the loss of his son, had ordered the deaths of most of the military leaders in his Army, on the grounds that they had ‘let his son die’. There was also news that, in his rage, Nanda Bayin had also killed off Suphankalaya, Naresuan’s older sister. This angers the King, and he quickly announces his intention to gather an army, capture Pegu, and burn it to the ground as revenge.

Nanda Bayin was met by the viceroy of Toungoo and was requested to leave Pegu and retreat to Toungoo. The Lord of Pyay marched his army to loot the city. The city was later sacked by the Arakans. When Naresuan reached the city, he saw the once glorious city in ruins. His generals advised him that supply lines are stretched thin and he could march up to catch Nanda Bayin, but Naresuan insisted that the Siamese army can use Mawlamyine to supply. The Siamese army marched up to Toungoo. Toungoo was besieged by the Siamese army after the viceroy of Toungoo refused to hand over Nanda Bayin.

Natshinnaung the prince of Toungoo didn’t enjoy Nanda Bayin’s presence in the city so he got into an agreement with Naresuan. He would allow Naresuan to get into the palace of Toungoo and execute Nanda Bayin. Nanda Bayin crossed the moats of the city and entered Nanda Bayin’s chamber. Nanda Bayin then admits his guilt to Naresuan and shows his burnt face. Naresuan then spares Nanda Bayin and takes the Siamese army back to Ayutthaya. Natshinnaung later assassinates Nanda Bayin by poisoning him. Naresuan arrives back to Ayutthaya to tell his monk that we will retire and be a monk. His brother Ekathosarot would ascend to the throne.

King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015

Profile
Original title: The legend of King Naresuan the Great 6 the end of 2015
English Title: King Naresuan 6 2015
Thai Title: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015
Other title: King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie, King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free, King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free online , King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 full movie free watch download online

Also Known as : King Naresuan 6 2015 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๖ อวสานหงสา 2015 cast imdb wikipedia review story Thai movie download free watch drama trailor eng sub English subtitle subtitle indonesia

Trending Search: พระนเรศวร 6 มือ ถือ,โหลดตำนาน สมเด็จ พระ นเรศวร มหาราช ภาค 1-6,ตํา นาน สม เด็ด พระ น เร ส่วน ภาค 5,ละคร พระนเรศวร,หนัง ไก่ชน พระนเรศวร เต็ม เรื่อง,ฉาก พระนเรศวร ประกาศอิสรภาพ,ดูหนัง ตำนาน 6,ตัวอย่าง หนัง พระนเรศวร,king naresuan 6 full movie english subtitles,king naresuan 1 english subtitles,the legend of king naresuan the series,king naresuan full movie,king naresuan 3 full movie english subtitles,king naresuan movie

Directed by HSH Prince Chatrichalerm Yukol หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
Produced by Kunakorn Sethi
Written by HSH Prince Chatrichalerm Yukol,Sunait Chutintaranond
Starring Wanchana Sawatdee,Taksaorn Paksukcharern,Chatchai Plengpanich
Music by Toadsak Janparn
Production Companies Prommitr International Production
Distributed by Prommitr International Production,Sahamongkol Film International
Cumulative Worldwide Gross: $3,579,768

Production year 2015

Genre:  Drama, Melodrama, Romance, Action, History, War
Country: Thailand
Country of Origin: Thailand
Filming Locations: Thailand
Language: Thai,
Length: 95 min
Release Date in Thailand: 9 April 2015
View: 100
ContentRating in Thailand: G
Publish Date: 2019-09-26
Image Width: 307
Image Height: 448
Video Quality: HD
Video Width: 1280
Video Height: 720
ContentUrl: https://www.fembed.com/v/3-gz2fml7l1j7ke
embedUrl: https://www.fembed.com/v/3-gz2fml7l1j7ke
Content Is Family Friendly = True
Content Requires Subscription = False

Cast

นักแสดง
ดูเพิ่มเติมที่: รายนามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พันโทวันชนะ สวัสดี รับบท สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ รับบท มณีจันทร์
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบท พระเจ้านันทบุเรง
นพชัย ชัยนาม รับบท พระราชมนู
นภัสกร มิตรเอม รับบท พระมหาอุปราชา
สรพงษ์ ชาตรี รับบท พระมหาเถรคันฉ่อง
เกรซ มหาดำรงค์กุล รับบท สมเด็จพระสุพรรณกัลยา
พันเอกวินธัย สุวารี รับบท สมเด็จพระเอกาทศรถ
เต็มฟ้า กฤษณายุธ รับบท เม้ยมะนิก
นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบท เมงเยสีหตู
รัชนี ศิระเลิศ รับบท เมงเกงสอ
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ รับบท มหาเถรเสียมเพียม
ปราบต์ปฏล สุวรรณบาง รับบท พระชัยบุรี
นาวาอากาศโทจงเจต วัชรานันท์ รับบท นัดจินหน่อง
พันโทคมกริช อินทรสุวรรณ รับบท พระศรีถมอรัตน์
ครรชิต ขวัญประชา รับบท พระยาพะสิม
ไกรลาส เกรียงไกร รับบท พระยาลอ
ชลิต เฟื่องอารมย์ รับบท นรธาเมงสอ

นักแสดงรับเชิญ
อรรถพร สุวรรณ รับบท ขุนรอน
จรัสพงษ์ สุรัสวดี รับบท พระเทพอรชุน
ฐากูร การทิพย์ รับบท ขุนรามเดชะ
สมเดช แก้วลือ รับบท จอลุ
รณ ฤทธิชัย รับบท เมงราชาญี
พลภัทร เวลส์ช รับบท พระยาจันโต
ดาม ดัสกร รับบท สีหรั่น
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบท นันทจอถิง
กฤษณ เศรษฐธำรง รับบท ภะยะกามณี

Wanchana Sawatdee as King Naresuan
Pratcha Sananvatananont as Prince Naresuan (youth)
Napatsakorn Mitr-em as Crown Prince Minchit Sra
Nopachai Jayanama as Rachamanu (Bunting)
Taksaorn Paksukcharern as Manechan
Chatchai Plengpanich as King Thamaracha
Grace Mahadumrongkul as Princess Supankulayanee
Intira Jaroenpura as Lurkin
Sompob Benjatikul as King Bayinnaung
Jakkrit Amarat as Nanda Bayin
Sorapong Chatree as Mahathera Khanchong
Santisuk Promsiri as King Mahinthrathirat
Saranyu Wongkrajang as King Chakrapadi
Winthai Suvaree as Prince Ekathotsarot
Dom Hetrakul as Prince Hanfa
Jirayu La-ongmanee as Bunting (youth)
Suchada Chekly as Manechan (youth)
Manop Aswathep as Lord Sawankhalok
Krung Sriwilai as Lord Phichai
Chumphorn Thepphithak as King of Kung

Thus, this is the best movies we should watch at free time together with friends or lover or family…
More Resources:

Unknown

Background
  • FembedThai (ไทย) - HD
loading...

The Best Movie Ever

loading...
Info
Cast
Background
Comments 0